Inspectie concludeert dat politie kwetsbare slachtoffers onvoldoende beschermt

Kwetsbare slachtoffers van strafbare feiten worden onvoldoende beschermd door de politie. De bescherming moet er onder meer voor zorgen dat deze mensen niet nogmaals het slachtoffer worden van een misdrijf, intimidatie of wraak, maar vanuit de politie is niet altijd voldoende oog voor eventuele kwetsbaarheid, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid.