Onderzoek naar Oostenrijkse bondskanselier Kurz om verdenking van corruptie

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz wordt verdacht van corruptie en omkoping. Hij is samen met negen andere personen onderwerp van onderzoek door aanklagers die zich speciaal met corruptie bezighouden. Nu vanuit de oppositie de roep klinkt om het aftreden van de christendemocraat, houden waarnemers rekening met een politieke crisis.