Onderzoekers: Beperk woningbouw kustgebieden vanwege zeespiegelstijging

Het aantal mensen dat risico loopt op overstromingen vanuit zee neemt in de komende decennia wereldwijd sterk toe. Dat komt niet alleen door de zeespiegelstijging, maar ook door bevolkingsgroei in kwetsbare kustgebieden. Daarin zit ook een deel van de oplossing, zegt een internationaal onderzoeksteam onder leiding van Deltares: het hogerop zoeken en minder huizen bouwen in laaggelegen kustgebieden.