Rode Kruis vreest dat opvang vluchtelingen ‘door humane ondergrens zakt’

De opvang van vluchtelingen in Nederland dreigt door een “humane ondergrens” te zakken, vreest het Rode Kruis. De Noodhulporganistatie ondersteunt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sinds kort bij het opvangen van Afghanen en andere asielzoekers die in Nederland aankomen.