Veel onduidelijk bij zoektocht Remkes naar extraparlementair kabinet

Het is voor veel partijen onduidelijk wat nu precies de bedoeling is van informateur Johan Remkes. Woensdagochtend heeft hij de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en de Fractie Den Haan uitgenodigd om te kijken of zij willen samenwerken, maar het is nog onduidelijk hoe die samenwerking eruit moet zien.