Wereldwijde recorduitstoot van CO2 dreigt door energiecrisis

De grote vraag naar energie bij het herstel na de crisis en het aankomende winterweer leiden dit jaar tot een opleving van de uitstoot van CO2. Dat komt vooral doordat landen grotere voorraden fossiele brandstoffen aanleggen. Volgens het energieagentschap IEA vormt deze ontwikkeling, waarbij een recorduitstoot CO2 dreigt, een bedreiging met het oog op de klimaatdoelen van Parijs.